Blogger Widgets

Sejmik Żeglugi Śródlądowej w Elblągu

10-11 lipca 2013

Pierwszy Sejmik Żeglugi Śródlądowej odbył się w Elblągu i Fromborku. Brali w nim udział przedstawiciele ponad 100 organizacji. W trakcie 'elbląskiej' części konferencji 'tradycyjnie' ponarzekano na bezczynność rządu, jednak dyskusja zdominowana była przez praktyczne inicjatywy, głównie związane z rozwojem turystyki wodnej. Ważnym akcentem było podpisanie porozumienia marszałków województw. Część 'fromborska' odbyła się na wodzie. Uczestnicy byli nieco zapuszkowani, jednak w każdym momencie można było wyjść i rozejrzeć się po Zalewie Wiślanym. I z tej części relacja foto. Zacznijmy od 'naszego' statku i przystani we Fromborku (zdjęcia można powiększać). 
W Sejmiku uczestniczyli przedstawiciele samorządów województw, którzy zawarli kolejne porozumienie dotyczące współpracy. Z wniosku Pomorskiego Klastra Rzecznego przyjęto rezolucję skierowaną do uczestników Konferencji Inland Shipping, mającej się zacząć następnego dnia w Szczecinie.

W dalszej części - jeszcze na przystani, fotki jednostek spotkanych na Zalewie oraz relacje z Sejmiku.

Ster na Bydgoszcz

21-23 czerwca 2013

„Rzeki dla regionów – czy stać nas na projekty cywilizacyjne?” - tak brzmiało hasło przewodnie warsztatów poświęconych rewitalizacji dróg wodnych. Warsztaty odbyły się w Bydgoszczy i na statku „Wanda” w drodze do Solca Kujawskiego.
Część pierwsza obrad odbyła się w Przystani na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy (zdjęcia niżej). W jej trakcie wygłoszonych zostało szereg referatów programowych dotyczących stanu drogi wodnej Wisły, żeglugi i energetyki. Przyjęte zostało stanowisko konferencji.


W trakcie przejazdu statkiem zainicjowano powołanie naszego siostrzanego klastra kujawsko-pomorskiego. Podróż statkiem zakończyła się w Solcu Kujawskim - w okolicy, w której ma powstać w przyszłości terminal intermodalny obsługujący ruch kontenerów z Trójmiasta. Na zdjęciach - statek i jego kapitan - Czesław Błocki, armator, współzałożyciel Pomorskiego Klastra Rzecznego.

 

Więcej zdjęć i linki do relacji z sieci:

3 czerwca - relacje z konferencji w Gdańsku

3 czerwca 2013

Zebranie założycielskie Pomorskiego Klastra Rzecznego doprowadziło do przyjęcia statutu i uchwalenia stanowiska Klastra w związku z akcją i konferencją "Dziennika Bałtyckiego" (tekst niżej).

Wyłoniono Komitet Założycielski, który poprowadzi sprawy związane z rejestracją stowarzyszenia. W skład komitetu zgodzili się wejść: Czesław BŁOCKI, armator, właściciel firmy Trans-Wod, Piotr DWOJACKI, dr ekonomii, Fundacja i WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Henryk ŁEPEK, wiceprezes Związku Polskich Armatorów Śródlądowych, do niedawna prezes Żeglugi Bydgoskiej, Wojciech MAJEWSKI, profesor, Instytut Metorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk, Tomasz SOWIŃSKI, dr prawa, prezes Związku Miast Nadwiślańskich.
Członkowie-założyciele Pomorskiego Klastra Rzecznego,
w trakcie zebrania założycielskiego w dniu 3 czerwca 2013 w Gdańsku,
stwierdzają zgodnie:

Wyrażamy poparcie dla akcji „Dziennika Bałtyckiego” Autostrada wodna na Wiśle.
Wyrażamy opinię, że zagospodarowanie drogi wodnej Wisły będzie ważnym projektem cywilizacyjnym, służącym jednocześnie: ekologicznemu transportowi, ochronie środowiska, ochronie przed powodzią i suszą, turystyce i rekreacji oraz pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych.

Projekt będzie dynamizował współpracę międzyregionalną, czemu sprzyjać będzie rozwój infrastruktury dróg wodnych, w tym multi- i intermodalnych terminali rzeczno-lądowych wzdłuż Międzynarodowych Dróg Wodnych E40 i E70.
Projekt będzie podnosił konkurencyjność regionów i Polski.

Idea powrotu Wisły na krajową i międzynarodową mapę szlaków transportowych jest wyzwaniem, które łączy wysiłki samorządów, społeczności lokalnych, nauki i biznesu, organizacji pozarządowych i mediów.
Rekomendujemy podjęcie tego wyzwania jako pilnego priorytetu prac Rządu RP.
Gdańsk, 3 czerwca 2013
Pobierz stanowisko
Konferencja w ramach projektu Pomorski Klaster Rzeczny – Partnerstwo na rzecz ekologicznego transportu, finansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Po wyborze komitetu i przyjęciu deklaracji uczestnicy zebrania założycielskiego wzięli udział w konferencji "Po drugie: Autostrada wodna na Wiśle" organizowanej przez "Dziennik Bałtycki" w Dworze Artusa.
Stanowisko konferencji → tutaj
Wybrane fotografie → tutaj

3 czerwca w Gdańsku

3 czerwca 2013

Miejsce zebrania założycielskiego Klastra Rzecznego - Gdańsk, Długi Targ 39/40:

Więcej o zebraniu: → tutaj

23 maja - konferencja Klastra

23 maja 2013

Konferencja Morze i rzeki razem dotyczyła dwóch głównych wątków: przedsięwzięć rozwojowych w dziedzinach związanych z Wisłą oraz statutu Klastra. W pierwszej części zaprezentowane zostały zagadnienia: budowy terminala intermodalnego w Solcu Kujawskim (prezentował Mirosław Gębski), przebiegu budowy mostu w Toruniu (Czesław Błocki), systemu nawigacji dostosowanej do potrzeb Wisły (Jan Popończyk). Zaprezentowano też założenia projektu statku wiślanego opracowywanego przez Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. W następnej kolejności Mirosław Mironowicz zaprezentował wyniki analiz dotyczących popytu na usługi żeglugi śródlądowej. 
   
Na zdjęciach: Mirosław Gębski, dyrektor ds. rozwoju i innowacji Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim, mówi o założeniach budowy terminalu intermodalnego; po prawej - fragment dyskusji - przy mikrofonie Stanisław Ciesiółka, Towarzystwo Okrętowców Korab

Partonat MRR

23 maja 2013

Pani Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego, zdecydowała o objęciu patronatem konferencji, w ramach której dyskutowana i przyjęta zostanie strategia Klastra Rzecznego. Konferencja odbędzie się 23 maja w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, w godz. 11-13:30. Kontynuowana będzie 3 czerwca przy Długim Targu w Gdańsku, a jej efektem będzie m.in. podpisanie dokumentów rejestracyjnych Klastra Rzecznego jako międzyregionalnej organizacji działającej na rzecz Wisły.

Warsztat klastrowy w Bydgoszczy

8 maja 2013

8 maja w sali Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się seminarium - warsztat strategiczny Pomorskiego Klastra Rzecznego. Intencją warsztatu było wypracowanie rozwiązań dotyczących strategii i statutu Pomorskiego Klastra Rzecznego, jak również zacieśnienie współpracy międzyregionalnej wzdłuż Wisły.
W trakcie spotkania rozpatrywano różne warianty klastra, zależne od zasięgu terytorialnego i strategicznych przedsięwzięć, które nowa organizacja będzie mogła podjąć w przyszłości. Wzięto pod uwagę również możliwości finansowania klastra ze środków prywatnych (możliwość ustalenia składek), jak i publicznych, przede wszystkim z regionalnych programów operacyjnych w województwach położonych nad Wisłą.
Spotkanie nawiązało do akcji Dziennika Bałtyckiego "Po drugie: Autostrada wodna na Wiśle". W Dzienniku Bałtyckim także ukazała się → relacja z bydgoskiego spotkania
Gospodarzem spotkania był prof. dr hab. Zygmunt Babiński, Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki UKW, laureat Nagrody Przyjaznego Brzegu, twórca jedynego w Polsce kierunku studiów → Rewitalizacja dróg wodnych - na zdjęciach na początku konferencji z rektorem UKW, prof. Januszem Ostoja-Zagórskim oraz współinicjatorem klastra, dr Piotrem Dwojackim:

Flis Królewski wyruszył

27 kwietnia 2013

Wyruszył Królewski Flis na Wiśle. Flisacy dotrą na naszą konferencję 23 maja w Gdyni. Ale przede wszystkim planują przepłynąć niemal 1000 kilometrów. Będą m.in. w Malborku i na Zalewie Wiślanym. W trwającej miesiąc drodze flisacy będą badać jakość wody, uczestniczyć w imprezach w miejscowościach nadrzecznych; nakręcić chcą film dokumentalny o swojej podróży.
Informacje o flisie m.in. → w Dzienniku Polskim oraz → w Dzienniku Bałtyckim.  Dla tych, którzy nie wiedzą, parę słów: → Co to jest flis? (na stronie Flisu Królewskiego).

Związek Miast i Gmin Morskich o rzekach

18 kwietnia 2013

Związek Miast i Gmin Morskich podjął w trakcie XLII Walnego Zebrania Delegatów cztery uchwały związane z rzekami. Uchwała "Wiśle TAK, a i Odrze dobre słowo się należy" jest poparciem akcji Dziennika Bałtyckiego "Autostrada wodna na Wiśle". Druga uchwała, "Tak dla Pomorskiego Klastra Rzecznego", upoważnia zarząd Związku do podjęcia decyzji o przystąpieniu do Klastra. W kolejnych uchwałach Związek Miast i Gmin Morskich wyraża intencję poparcia budowy kanału łączącego Zalew Wiślany z morzem, jak również deklaruje udział w inauguracyjnym Sejmiku Żeglugi Śródlądowej, którego odbycie planowane jest w Elblągu na lipiec br.

Powinno być jedno ministerstwo...

12 kwietnia 2013

"Priorytetowym zadaniem w ramach poszerzonego zakresu prac podkomisji stałej byłoby wystosowanie dezyderatu do pana premiera, by ujął jedno ministerstwo odpowiedzialne za gospodarkę wodną, bez względu na to jak miałoby ono się nazywać. Poza tym już zainicjowaliśmy rozmowy z Ministerstwem Środowiska w kwestii zrewidowania nadwiślańskich obszarów Natura 2000" - mówi poseł Stanisław Lamczyk, wiceprzewodniczący sejmowej Podkomisji ds. Transportu Lotniczego i Gospodarki Morskiej.
Wywiad z posłem ukazał się w Dzienniku Bałtyckim w ramach akcji "Po drugie: Autostrada wodna na Wiśle" → Powinno powstać jedno ministerstwo zajmujące się rzekami

Posłowie: tak dla Wisły!

31 marca 2013

Pomorscy parlamentarzyści pozytywnie, a niektórzy nawet entuzjastycznie zareagowali na inicjatywę "Po drugie: Autostrada wodna na Wiśle". Aż 21 parlamentarzystów, i tych prorządowych, i opozycyjnych, zdecydowało się na wypowiedź w sprawach Wisły. Wypowiedzi zostały opublikowane na łamach "Dziennika Bałtyckiego".
Więcej w artykule "DB": → Pomorscy parlamentarzyści popierają akcję!

RZGW w Gdańsku przystępuje do Klastra

28 marca 2013

"Rzeka Wisła odrywa szczególną rolę w ochronie przeciwpowodziowej. Przywrócenie parametrów eksploatacyjnych, właściwych dla określonych klas drogi wodnej, jest bardzo istotne ze względu na ochronę przeciwpowodziową" - pisze Halina Czarnecka, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. I dalej: "Niniejszym pismem deklaruję przystąpienie RZGW w Gdańsku do Porozumienia Klastrowego, zawartego w dniu 22 marca 2013".
Partnerstwo instytucji publicznych różnych resortów uważamy za niezbędne dla powodzenia inicjatyw na rzecz Wisły. Udział RZGW Gdańsk w inicjatywie jest tym cenniejszy, że jest to jednostka podległa Ministerstwu Środowiska. A intencją Klastra jest przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju oraz wymogów wynikających z potrzeb środowiskowych.

SMAB z Wisłą

25 marca 2013

Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej wyraziło uznanie inicjatorom oraz udziela pełnego poparcia dla akcji społecznej - pismo w tej sprawie skierował do redaktora naczelnego "Dziennika Bałtyckiego" Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni i przewodniczący Stowarzyszenia. W piśmie prezydent Szczurek proponuje m.in. otwartą debatę dotyczącą powiązania rozwoju drogi wodnej Wisły z autostradami morskimi na Bałtyku.
Treść pisma → w dziale Dokumentacja.

Po drugie: Wisła

23 marca 2013

Wraz z inauguracją Pomorskiego Klastra Rzecznego ruszyła akcja "Dziennika Bałtyckiego" pt. Po drugie - autostrada wodna na Wiśle. Zamysł redakcji zmierza do przeprowadzenia kampanii analogicznej do tej, która doprowadziła do przyspieszenia prac związanych z budową kołowej autostrady A1. Na łamach "Dziennika" regularnie publikowane będą wypowiedzi, wywiady, artykuły poświęcone Wiśle.  
Więcej w artykule Mariusza Szmidki, redaktora naczelnego "Dziennika", pt. → Rozpoczynamy batalię o odbudowanie drogi wodnej na Wiśle!